לוגו אלגר סוכנות ביטוח

תיקון 190

מהו "תיקון 190"?

תיקון 190, הוא תיקון לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף בשנת 2012

אחד מיתרונות התיקון הינו אפשרות להפקיד כספים הוניים לקופת גמל ולמשוך את הכסף בשתי צורות אפשריות:

  1. בצורת קצבה חודשית עם פטור מס מלא
  2. בצורה הונית(חד פעמית) עם תשלום מס נומינלי בגובה 15% על הרווחים במקום 25% מס ריאלי.

מה התנאים לקבלת הזכאות בעת משיכת הכספים?

  1. גיל החוסך 60 ומעלה
  2. העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית בהתאם להוראות הדין 4,606 ₪ (נכון לשנת 2022)
  3. הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012

אם כן, למי זה מתאים?

היוון הקצבה מתאים בעיקר לבעלי כספים פנויים הנמצאים בסביבות גיל ה 60 לחייהם המעוניינים להפקיד את הכספים להשקעה אלטרנטיבית וליהנות ממיסוי מופחת.

זאת בהנחה והם עומדים בדרישות הסף המותנות בחוק.

משיכת הכסף תתאפשר רק לאחר שיהיו לאחר גיל 60.

חשוב לדעת, ייתכן ותדרשו לגשת לפקיד שומה במעמד משיכת הכספים על מנת לקבל אישור מס לקבלת ההטבה ומשיכת הכספים במס מופחת. (בכפוף להוראות החוק ולהנחיות רשות המסים)