לוגו אלגר סוכנות ביטוח

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה – בין אם הנכם עובדים בעבודה משרדית ונטולת היבטים פיזיים, או שמא הנכם פועלי עמל יום יומיים, כושר עבודתו של אף אדם אינו חסין מקיום נצחי, כאשר לעתים רבות אנשים מכלל סוגי משלחי היד והמקצועות השונים נאלצים לחדול מעבודתם בשל תאונה שארעה להם או התפתחותו של מצב בריאותי אשר מונע מהם לעבוד. 

כמו כן, כאשר כושר העבודה נעלם בשלב מוקדם בחיים, הדבר עלול לסכן במידה רבה את עתידו הכלכלי של הנפגע, שכן כעת עליו להתקיים שנים רבות מבלי היכולת לפרנס את עצמו עצמאית ובאותם האמצעים אשר עמדו לזכותו טרם לכן. לכן, במאמר הקרוב נרחיב אודות אובדן כושר עבודה כשלעצמו, כמו גם ביטוח אובדן כושר עבודה והיבטיו.