לוגו אלגר סוכנות ביטוח

ביטוח בריאות

למה צריך ביטוח בריאות?

הכיסוי במסגרת מערכת הבריאות הציבורית וקופות החולים מעניק פתרון חלקי וחסר עבור מצבים כגון; השתלות איברים, תרופות מצילות ומאריכות חיים שאינן בסל הבריאות, מחלות קשות וניתוחים וטיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל. ביטוח בריאות פרטי מאפשר למבוטח שליטה מלאה בתהליך הטיפול הרפואי, דואג לו בתקופה מורכבת של מצב רפואי ומעניק כיסוי להוצאות הכרוכות בו.

כיצד בנוי ביטוח בריאות?

ביטוח הבריאות מורכב מ-3 כיסויים נפרדים, אותם ניתן לרכוש ביחד או לחוד. ראשית, כיסוי למימון ניתוחים בארץ או בחו"ל; מאפשר למבוטח לבחור את הרופא שינתח אותו או את בית החולים הפרטי שבו ייערך הניתוח וזאת ללא השתתפות עצמית או בהשתתפות עצמית נמוכה. בנוסף, קיימים כיסויים עבור ההוצאות הנילוות לניתוח וכן כיסוי לניתוחים מחוץ לישראל. שנית, כיסוי למימון תרופות; הכיסוי ניתן עבור תרופות, לרבות מצילות חיים ומאריכות חיים, שאינן כלולות בסל הבריאות. ושלישית, כיסוי למימון השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל; מעניק כיסוי למימון השתלה בארץ או בחו"ל וכולל לרוב, גם כיסוי לטיפול רפואי מיוחד בחו"ל וכיסוי להוצאות ישירות ונלוות עבור טיפולים מיוחדים בחו"ל. לשלושת ביטוחים אלה, ניתן לצרף כיסוי לביטוח אמבולטורי; המספק כיסוי רחב למגוון שירותי רפואה מתקדמים, לטיפולים מונעים, לייעוץ אצל רופאים מומחים ולבדיקות מתקדמות.