לוגו אלגר סוכנות ביטוח

ביטוח חיים ומבנה למשכנתא

במדינת ישראל ביטוח משכנתא הינו חובה כך, שמי שלוקח משכנתא חייב לעשות ביטוח משכנתא המורכב משתי פוליסות ביטוח, חיים ומבנה.

ביטוח חיים

במקרה מוות בלבד של אחד מבעלי הפוליסה תשלם חברת הביטוח את יתרת ההלוואה.

למה ביטוח חיים ?

ביטוח החיים של המשכנתא משמש כאחד הבטוחות להחזר ההלוואה ומשועבד לטובת הבנק. במקרה מוות אחד המבוטחים ההנחה היא שהמבוטח השני לא יוכל לעמוד בהחזר. במקרה זה חברת הביטוח תחזיר לבנק את ההלוואה.

הקשר בין יתרת ההלוואה לסכום ביטוח חיים

ההלוואה אינה מבוטחת אלא חיי המבוטח. למעשה צריכה להיות זהות בין גובה הביטוח ליתרת ההלוואה והפוליסה משועבדת לבנק רק בגובה יתרת ההלוואה, כל סכום מעבר לכך יועבר ללקוח במקרה תביעה. בעת סילוק ההלוואה ניתן לבטל את הביטוח על ידי שליחת אישור מפורש מהבנק לסילוק ההלוואה ולביטול הפוליסה. אחרת לא ניתן לבטל את הביטוח, שכן על פי חוזה ההלוואה ביטול הביטוח הינו עילה לדרישת הבנק להחזר מידי את המשכנתא. בעת בקשת ביטול או אי תשלום פרמיית הביטוח מחויבת חברת הביטוח לשלוח למוטב הבלתי חוזר (קרי הבנק) הודעה על בקשת הביטול או אי תשלום הפרמיות.

ביטוח דירה

מדובר בביטוח מבנה בלבד (ללא תכולה) ומכסה נזקי צנרת, צמוד מבנה ונזקי טבע הכוללים רעידות אדמה.

הצורך ביטוח מבנה

חובת ביטוח הדירה בערכה הראלי (בניכוי ערך הקרקע) מעוגת בתנאי חוזה ההלוואה שנחתם בין הבנק ללווים,  מאחר והדירה משמשת כבטוחה עיקרית להחזר ההלוואה. יש לבנק וללקוח אינטרס לשמור על תקינות הדירה לכן הוא דורש תוספת לביטוח בגין רעידת אדמה.

הקשר בין ביטוח הנכס ליתרת ההלוואה

ההלוואה אינה מבוטחת אלא הדירה (הדירה מבוטחת ולא ההלוואה). הפוליסה משועבדת לבנק רק בגובה יתרת ההלוואה, כל סכום מעבר לכך במקרה תביעה מועבר ללקוח. לפיכך החובה לבטח את הדירה הוא בגובה יתרת ההלוואה  + 20% , אולם כדאי ללקוח לבטח את מלוא ערך הנכס (בניכוי ערך הקרקע) כדי לקבל את ערך המבנה במקרה תביעה. לא כדאי להימצא בביטוח חסר – הפיצוי לא יכסה את הנזק. אין טעם לבטח ביתר (מעבר לערך האמתי ) כי הסכום העודף לא יוחזר.

איך קובעים את שווי הנכס ?

שווי הנכס לביטוח נקבע ע"פ עלות הבנייה ולא ע"פ ערך הקרקע.

סכום שווי הנכס בבית פרטי מחושב על פי  1,200 $ למ"ר

סכום שווי הנכס בבית משותף (דירה בה לפחות קיר אחד משותף עם דירה אחרת) מחושב על פי  1,000$ למ"ר.

אין חובה לבצע ביטוח משכנתא בבנק למשכנתאות ולמעשה, ברוב המקרים תצליחו למצוא ביטוח זול יותר במקום אחר.

מכיוון שביטוח משכנתא על שני סעיפיו – ביטוח מבנה וביטוח חיים, הוא ביטוח לטווח ארוך, כאורך חייה של המשכנתא, חשוב להבין שגם אם תצליחו להוריד סכום קטן יחסית – של עשרות שקלים לחודש, מדובר באלפי שקלים רבים לאורך התקופה. לכן, חשוב להשיג את המחיר הנמוך ביותר.

סעיפים שחשוב לדעת ולבדוק

חשוב שתדעו שהביטוחים נועדו קודם כל לכסות את הבנק שהלווה לכם כסף ורק אחר כך אתכם. לכן, חשוב לבדוק את הפוליסה היטב – האם ביטוח מבנה וביטוח תכולה הכלולים בפוליסה יפצו גם אתכם במקרה של נזק גדול למבנה, או שכל הסכום ילך לבנק ואתם תישארו אומנם ללא משכנתא, אך גם ללא נכס, או נכס הדורש השקעה עצומה