לוגו אלגר סוכנות ביטוח

ביטוח חיים ריסק במקרה מוות

למה נועד ביטוח החיים? באיזה גיל אני צריך ביטוח חיים? מה סכום ביטוח החיים אותו אני צריך? האם כל אחד צריך ביטוח חיים?

לקוחות רבים שואלים את השאלות הללו בנושא ביטוח החיים אנו נענה כאן על כולן.

למה נועד ביטוח חיים?

ביטוח חיים הוא כיסוי ביטוחי למקרה מות המבוטח טרם עת במהלך תקופת הביטוח והוא נועד להבטיח את עתידה וחסינותה הכלכלי של משפחת המבוטח.

במותו המוקדם של המבוטח מוטבי המבוטח יקבלו סכום חד-פעמי או קצבה חודשית בהתאם לחוזה שנערך בין חברת הביטוח למבוטח.

באיזה גיל? והאם כל אחד צריך?

ביטוח החיים נועד להגן על הנפשות התלויות בנו כלכלית וכל עוד הן תלויות בנו אנו צריכים ביטוח חיים שיגן עליהם במקרה מות מוקדם,

הגיל בו אנו נרכוש פוליסת חיים הוא החל מרגע שיש נפשות התליות בנו כלכלית אנו נחזיק בביטוח החיים כל עוד אותן נפשות תהינה תלויות בנו.

כל אחד שיש בו תלויים צריך ביטוח חיים.

מה סכום ביטוח החיים אותו אני צריך?

איך אני יודע מה סכום ביטוח החיים שלי?

סכום ביטוח החיים הוא חשבון פשוט

1. מה הגיל שלי?

2.מה השכר אותו הוא מרוויח?

3.כמה אנשים תלויים בו?

4.ולכמה זמן הוא יתמוך בהם?