לוגו אלגר סוכנות ביטוח

קרן פנסיה

קרן פנסיה הינו מוצר חסכון ארוך טווח המיועד לשמש כקצבה לציבור החוסכים בגיל הפרישה.

המחוקק קבע כי כל עובד החל מגיל 21, ועובדת מגיל 20 זכאים להפרשות פנסיוניות.
ישנם 3 מוצרי חסכון אפשריים:
קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל.

בשלושת המקרים, המוצרים הינם קצבתיים, המשמעות היא שאת הכספים הצבורים נפגוש רק בגיל הפרישה בצורה קצבתית.
החל מינואר 2017, חוק הפנסיה מחייב כי ההפרשות מהשכר יהיו בשיעור כולל של 18.5% המורכב בצורה הבאה:
6.5% – תגמולי המעביד
6% – תגמולי העובד
6% – מרכיב הפיצויים
ובסה"כ 18.5% (מתוכם 6% על חשבון העובד)

לקרן פנסיה יתרונות רבים

בין היתרונות – רכיבים ביטוחיים המבטיחים לעובד שגם במקרה של פטירה, וגם במקרה של נכות ייקבל העובד או בני משפחתו קצבה החודשית המגלמת חלק משכרו.
בנוסף, קרנות הפנסיה מחוייבות להחזיק כחלק מהתיק המנוהל על ידן באג"ח מיועדות המבטיחות תשואה שנתית.
התחלתי עבודה חדשה, מהו מועד הזכאות שעל המעסיק להפקיד לי לקרן הפנסיה?
מה עולה בגורל רכיב הפיצויים שלי במידה והתפטרתי?
יש לי מספר קופות וקרנות שונות, כמה אני משלמ.ת דמי ניהול? איזה מסלול אני נמצא.ת?
מה ההבדל בין קרן פנסיה מקיפה לקרן פנסיה כללית?

לא מעט מציבור החוסכים לא מבין בקרן הפנסיה ובזכויות המגיעות לו.